top of page

Vårt mål er å oppnå høyest mulig kvalitet i hvert enkelt prosjekt innenfor de rammene som er gitt. Vi etterstreber å gjøre prosessen enklest og klarest mulig for deg som oppdragsgiver og bistår i hele prosessen fra start til slutt. Våre prosjekter skal tilpasse seg omgivelsene og gi deg som bruker gode opplevelser året gjennom ved hjelp av gode rom, funksjonelle løsninger og en bevisst materialbruk. Arkitektur skal være spennende, inspirerende, varig og gi lavest mulig belastning på miljøet sett ii et lisvsløpsperspektiv. Kreativitet og profesjonalisme skal være synlig i alle ledd. 

Skisse Furulia 3 170307 .jpg

SKISSEPROSJEKT

Her settes rammene for prosjektet.

Vi hjelper dere med å nedfelle behov og ønsker, og vurderer mulighetene innenfor gitte rammer og gjeldende bestemmelser. I denne fasen avklares plassering på tomten, konseptet og hovedorganisering av funksjoner/program. 

 

FORPROSJEKT

Prosjektet bearbeides frem til rammesøknad. Prosjektet bearbeides videre fra skisser til konkrete løsninger. Planer, snitt og fasader tegners ut i egnet målestokk. Vi kommuniserer i tegninger, modell og 3D.  Når alt er klart sender vi inn søknad om tillatelse til kommunen. 

 

IMG_2060-2.jpg
A67-103 Skjema Jackonmur i akse A_4 3. e

DETALJPROSJEKT

I denne fasen utarbeides andbuds- og arbeidstegninger. Vi samarbieder  med andre relevante faggrupper og leverandører for å finne  effektive, gode og økonomiske løsninger på konstruksjoner og andre tekniske utfordringer. På eneboliger, hytter og andre mindre prosjekter anbefaler vi at man velger utførende så tidlig som mulig slik at de er med i denne prosessen. Vi har et stort kontaktnett med utførende og leverandører og bistår oppdragsgiver ved valg av dette.

 

BYGGEPERIODE

Vi følger opp på byggeplassen og bistår ved bestillinger. Byggeplassen suppleres med div. detaljer og revisjoner, og mindre ting avklares på plassen. Når alt er ferdig sender vi inn søknad om brukstillatelse og ferdigattest.

F2B1DAE2-1DD3-4596-95C6-68DCA407B39D.jpg
bottom of page